Traditionell tillväxt är inte lösningen på våra problem

Klimatproblemet diskuteras ofta men man tycks aldrig komma fram till konkreta åtgärder för att hejda den negativa utveckling som sker runt om i världen. Främst handlar det om att politikerna är rädda för att de drastiska metoder som föreslagits kommer att hindra den tillväxt som så länge betraktats som nödvändig för ekonomisk välfärd. För att vända på den negativa trenden vad gäller miljön krävs det just konkreta åtgärder.

Man har inte längre råd att blunda för verkligheten hur obekväm den än må vara. Om inte den här generationen tar tag i problemet kommer framtida generationer att behöva leva med de problem som skapas nu. De kommer också att behöva åtgärda problemet. Finns det verkligen någonting som säger att de i framtiden kommer att handla annorlunda än sina förfäder?

Förhoppningsvis kommer de då att verkligen göra någonting åt det med tanke på att problemen kommer vara mycket värre då. Samtidigt är det svårt att vara optimistisk med tanke på att det inte görs någonting åt problemen, även fast det framgår att det redan nu finns stora, konkreta problem till följd av miljöförstöringen.

Det görs ansträngningar för att skapa diskussion och viktiga toppmöten hålls regelbundet. Problemet är att politikerna inte anstränger sig för att faktiskt göra någonting, till exempel att skapa ett miljöavtal som skulle kunna vara tillräckligt för att stoppa miljöförstöringen. Ett sådant, tillräckligt avtal känns i nuläget väldigt avlägset. Mötet i Warszava får ses som ytterligare ett tecken på hur världens ledare är rädda för att ta tag i problemet så som de behöver.

Vad är det då som behöver göras? Det handlar om att världen behöver ändra sin grundsyn på vad välfärd är. Priserna på vissa varor måste gå upp och man måste sluta konsumera på det sätt som man gör i dagsläget, det handlar om omvandling. Bilarna kan halveras om kollektivtrafiken börjar användas mer, gör den billig. Bensinpriserna behöver fördubblas vilket i sin tur skulle motivera folk att använda kollektivtrafiken. Ett högt bensin- och dieselpris skulle fungera som ett incitament för att utveckla effektiva miljövänliga alternativ. Man bör börja handla säsongsbetonad mat och varor av olika slag bör inte skickas flera varv runt jorden innan de kommer fram till slutkunden. För att det här ska kunna gå krävs det lagar och beskattning som skapar förutsättningar för företag och konsumenter att lägga om sin livsstil. Ett måste för att stater ska skapa de här förutsättningarna är att det finns ett internationellt samarbete – politikerna måste komma överens internationellt om att ändra den här generationens livsstil från grunden, först då kan barnen i framtiden få njuta av en mindre förorenad planet.

Just i Sverige och Norden finns en stor medvetenhet om att den nuvarande situationen inte är hållbar. Nordisk industri har dessutom goda möjligheter att påbörja en omvandling i stor skala. Här finns stor erfarenhet av och kunskap om sådant som vind- och vattenkraft, biomassehantering och kraftöverföring. Det enda som behövs är en förändring i politiken som gör det möjligt för den svenska och nordiska industrin att börja vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om svenska företag som värnar om miljö och satsar på export;

http://www.abus-kransystem.se/

http://www.greencargo.com/

Läs också mer om Kravs vision:

http://www.krav.se/kravs-vision

Senaste nyheter

Relaterat