Socialdemokraterna tror på enhetstaxa för att lyfta SL


Tvärbanan i Solna Businesspark. Fotograf: Fredrik Hjerling

Pendeltågstrafiken har blivit mer tillförlitlig. Avgångarna i busstrafiken har blivit mer frekventa. Tvärbanan som ska ta resenärerna till Solna har blivit klar. Ändå ökar resorna med SL inte tillräckligt mycket. Enligt den senaste prognosen som SL gjort beräknas resandet i länet öka betydligt mindre än folkökningen under 2014.

SL:s ekonomi har varit mycket ostadig de senaste åren. Trots att flera förbättringar har gjorts under alliansens styre ser situationen dyster ut. Ett exempel är biljettintäkterna, som under år 2013 blev cirka 400 miljoner kronor lägre än beräknat. Mycket talar därför för att SL-taxan kommer att bli ett hett ämne i höstens valrörelse. Den största utmaningen SL står inför är att locka fler människor att resa kollektivt. Resandet i Stockholms län väntas under år 2014 öka med omkring 0,18 procent. Ändå räcker det inte för att matcha en befolkningsökning som väntas hamna runt 2,0 procent. Utgifterna för att hålla trafiken igång ökar alltså mer än intäkterna och antalet resenärer. Håbo Buss som äger flera kommunala avtal runtom i Stockholm har vuxit mycket sedan starten 1990. Man har gjort detta genom uppköp av flera bussbolag som haft det tungt. Om dessa har påverkats av konkurrens från kollektivtrafiken eller om det är andra faktorer som spelat större roll är svårt att säga.

För att locka fler resenärer till kollektivtrafiken och minska kostnader för invecklade biljettsystem är enhetstaxa lösningen. Det menar Socialdemokraterna, som analyserat kollektivtrafiken ur ekonomiska och resenärsstatistiska perspektiv. För att fler ska välja att ta bussen eller tåget till arbetsplatsen, skolan eller fritidsaktiviteten måste det vara prisvärt, enkelt och bekvämt att åka kollektivt. I dagsläget är SL:s biljettsystem för krångligt och systemet med zongränser orättvist, anser Socialdemokraterna. De miljarder som landstinget investerar i den kollektiva trafiken kan användas på bättre sätt. Om det blir regeringsskifte vill partiet därför städa upp i budgeten för investeringar och se över användningen av konsulter. För att läsa mer om vad en socialdemokratisk vinst i valet 2014 skulle innebära för kollektivtrafiken kan du läsa här: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Kollektivtrafiken/

Senaste nyheter

Relaterat