Skånska kyrkor stängs på grund av sviktande besöksantal

Den vikande trenden bland besökare gör att allt fler skånska kyrkor står tomma och kalla. I fyra av kyrkorna i Simrishamn kyrkliga samfällighet kommer man att slå av värmeförsörjningen och låsa dörren – men tendensen är att detta sker allt oftare i hela Lunds stift. Anledningen är att allt färre går på gudstjänster och är medlemmar i kyrkan och att kostnaden för att värma upp kyrkorna har ökat. Som tur är besöks fortfarande gravstenar av nära och kära.

Utanför Simrishamn ligger Gladsax kyrka. Det är en av kyrkorna som man beslutat ska vara stängd från jul till påsk. Samma sak gäller kyrkorna i Järrestad, Simris och Bromölla. Den gemensamma nämnaren för de fyra kyrkorna är att deras besökskrets är liten under vintern eftersom de ligger avlägset belägna i små byar. Av de få byborna är det inte många som går på gudstjänsterna. Några missnöjda röster har höjts över stängningarna men de flesta verkar förstå att kyrkan måste göra en översyn av kostnaderna och se till att dessa inte skenar. Därför kan det vara nödvändigt att stänga kyrkorna under en period. Även lokala begravningsbyråer och stenhuggerier känner oro.

Uppvärmningen kostar mest

När församlingen ska göra upp årets budget tvingas man lägga nästan 25 % på att sköta om fastigheter, och det är uppvärmningen som kostar mest. Elen äter upp en stor andel av den där fjärdedelen i budgeten. Det är därför som kyrkoherde Mats Hagelin har fått i uppdrag att se över kyrkorna i Simrishamns stift i syfte att sänka uppvärmningskostnaderna.

Några av lösningarna som ska utforskas är att värma upp på ett mer energieffektivt sätt, att leta efter alternativa lokaler för gudstjänster och andra kyrkorelaterade aktiviteter, eller att hitta en annan hyresgäst som gör att det blir ekonomiskt försvarbart att värma upp kyrkan. I Rörum har man löst det genom att låta församlingshemmet flytta in i kyrkan.

Många företag jobbar nära kyrkan och flest är dem inom begravningssektorn. Där finns inte samma problem då människor alltid måste gravsättas vare sig det är varmt eller kallt. På gravstenar är det alltid efterfrågan och det lokala företaget Lidsten är ett stenhuggeri som gör gravstenar. Att arbeta med gravvård innebär ett nära samarbete med både kyrkan och anhöriga vid begravningar och ceremonier. Många stenhuggerier i sverige jobbar även direkt med anhöriga för att gravyrer och gravstenar i granit skall utformas precis enligt den bortgångnes önskemål. Om församlingar skulle bli tvungna  att lägga ned sin verksamhet mister gravsättare en viktig länk i deras kommunikation.

Allt vanligare att kyrkor stänger

Lunds stift är ett av stiften med allra flest kyrkor i hela Sverige, och det gör att det blir ännu svårare att driva kyrkorna vintertid. Trenden är också att fler och fler kyrkor tvingas bomma igen under en begränsad tid. Enligt Mats Hagelin är det en framtid som ännu fler kyrkor kommer att gå till mötes. Många kyrkor av den större storleken tillhör endast en förrättning eller verksamhet och där är kostnadsbördan stor för församlingen. Att fler kyrkor stänger igen vintertid lär därför bli en vanlig syn. 

Senaste nyheter

Relaterat