Manipulerade reklamfoton kan förbjudas med nytt lagförslag

Just nu diskuteras ett nytt lagförslag i USA som berör reklam och redigerade foton. Förslaget går ut på att minska användningen reklambilder där modellernas utseenden kraftigt manipulerats. Bakom idén står två amerikanska kongressledamöter som säger sig ha tröttnat på förvrängda och skönhetsidealiserande foton som används i tryckta och elektroniska medier. Det här skriver Times Magazine i en artikel från den 3 april 2014. Länk: http://time.com/48853/lobbyists-push-congress-to-curb-misleading-photoshopped-ads/

I lagförslaget beskriver kongressledamöterna en del av den problematik som exponering av manipulerade reklamfoton kan leda till. Ofta får modellerna i reklamen sina proportioner, former och hudfärger förändrade. Alla tecken på åldrande eller skavanker i deras utseenden filas ned eller tas bort helt. Den här typen av manipulerade foton kan skapa snedvridna och orealistiska tänkesätt om hälsosam vikt och kroppsuppfattningar, skriver kongressledamöterna.

Att manipulerade reklamfoton som förmedlas genom skönhets- och modetidningar ökar risken för negativa kroppsuppfattningar är ingen nyhet. Flera forskningsstudier har tidigare kunnat visa att spridningen av orealistiska kroppsideal kunnat kopplas till ätstörningar hos kvinnor och män i olika åldersgrupper. Särskilt destruktiva hälsoeffekter har rapporterats på barn och tonåringar. Nyare forskning tyder dessutom på att exponering av manipulerade bilder kan höra ihop med känslomässiga, mentala och fysiska hälsoproblem hos barn och tonåringar. Det finns särskild oro för att denna typ av bilder marknadsförs direkt på barn och ungdomar genom distribution i tonårsinriktade publikationer. Några exempel på sådana är reklam på offentliga platser och i diverse onlinemedier.

Kongressledamöterna bakom den nya lagförslaget kräver nu en strategi för att minska användningen av denna typ av manipulerade reklambilder. De vill också se förslag till ett lämpligt, riskbaserat regelverk som kan hjälpa till att reglera användningen.

Senast 18 månader efter dagen för antagandet av denna lag ska den federala handelskommissionen lägga fram en rapport. Kommissionen ska i samråd med chefen för National Institute of Mental Health och administratörer för missbruk och mentalvårdstjänster se till att ett lämpligt antal parter och experter som är geografiskt och kulturellt mångskiftande granskar propositionen. För att läsa förslaget i sin helhet, klicka här: https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr4341/text

I Sverige har trycket varit hårt från både press och allmänhet. En sundare livsstil ger oss en bättre insikt i orealistiska ideal och tillsammans med social spridning skapas en motaktion. Många Svenska företag visar sitt stöd i denna fråga och under Almedalsveckan 2014 är denna fråga tillsammans med den feminstiska vågen högt upp på agendan. Det har inneburit en hektiskt tid för företag som arbetar med event som nu når sin kulmen under kommande vecka. Efterfrågan på boende, tält och tryckmaterial har varit stor och Stema Specialtryck i Borås som är specialiserade på unikt mässmaterial har under en period fått leverera mycket dekaler, affischer och vepor.

Senaste nyheter

Relaterat