EU-länderna har tappat sin betydelse för svensk export

Sveriges omtvistade EU-medlemskap har inte alls gjort så att den svenska exporten har ökat överhuvudtaget utan den har snarare minskat. Det har faktiskt blivit helt omvänt då EU-länderna spelar en mycket mindre roll för den svenska exporten än vad den gjorde under 1994.

Under 2012 gick 57 procent av Sveriges totala export ut till de olika EU-länderna. Under 1994 som var året precis innan Sverige gick med i EU var gick vår export till samma länder som idag är anslutna till EU. Skillnaden är att under 1994 så gick faktiskt 61 procent av vår totala export till dessa länder. Importen från EU har däremot ökat från 65 procent och upp till 68 procent av den totala importen.

Dessa siffror kan verka konstiga då inträdet till EU-snarare skulle främja handeln mellan de olika medlemsländerna. Trots att man vidtaget vissa åtgärder för att främja handeln så som dessa tullunioner och andra nedtagna handelshinder så har alltså siffrorna ändå minskat. Man tror dock att man har två förklaringar till att den här trenden har varit negativ. Den första anledningen som man tror har påverkat siffrorna negativt är den ekonomiska krisen som har minskat den totala handelsaktiviteten i många av de anslutna medlemsländerna. Man tror också att det beror på att många andra utvecklingsländer har haft en väldigt stark utveckling sedan 1994 och har därmed också stärkt sin roll som importland för Sverige ännu mer. Detta gäller särskilt både Kina och Ryssland.

Under 1994 var vår totala export till Kina på låga 0,16 procent. Under 2012 hade den siffran ökat till hela 3 procent vilket innebär en ökning på cirka 20 gånger under knappt 20 år. Importen däremot har alltid varit ganska stor från Kina men även den har under samma period ökat från 2,9 procent och upp till hela 4,9 procent av Sveriges totala import. Även vår handel med Ryssland visar på ungefär samma trend. Vår totala export till Ryssland har ökat från 0,7 procent och upp till 2 procent vilket ändå är en märkbar ökning. Importen har ökat desto mer då 5,5 procent av vår import består av Ryska varor till skillnad från 1994 då vi bara importerade cirka 1,4 procent av vår totala import från Ryssland. Detta är en stark trend som e-handlare har varit med och skapat. Majsans.com både importerar sina varor och säljer dem nationellt och internationellt. Den digitala globaliseringen gör att våra gränser minskar och handeln utvidgas.

Senaste nyheter

Relaterat