E.ON tilldelas 1,9 miljarder kronor av EU-kommissionen för nytt bioenergiprojekt

EU-kommissionens satsning NER300 är ett av världens största finansieringsprogram för kommersiella demonstrationsprojekt för förnybar energi. Totalt 300 miljoner utsläppsrätter ska säljas för att finansiera diverse energiprojekt inom EU. E.ON tar hem satsningens andra utlysning med sitt projekt Bio2G. Målet med den svenska energijättens projekt är att bygga en produktionsanläggning som producerar 1,5 TWh biogas per år. Biogasen ska framställas genom förgasning av restprodukter från jord- och skogsbruk.

Stödet på 1,9 miljarder kronor betalas endast ut om E.ON går vidare med sin projektidé och lyckas nå sina projektmål, de har två år på sig att ta ställning till om de vill genomföra idén eller inte. Anledningen till att medverkande företag i NER300 får så lång tid på sig för beslutsfattande beror på att projektens ekonomiska investeringar och allmänna förutsättningar måste utvärderas in i minsta detalj. Visar det sig att siffrorna och marknadsförutsättningarna för E.ON:s projekt är positiva kan projektet genomföras. EU-medlemsländer kan få stöd av EU-kommissionen för totalt tre olika energiprojekt.

Sveriges regering har också antagit ett miljömål som stavas "Grundvatten av god kvalitet". Vilket innebär att vi skall skydda vårt grundvatten. Idag finns det risk för att okvalificerade personer utför brunnsborrningar som kan åsaka skada på vårt grundvatten. Därför har Avanti System i uppdrag att hålla i utbildningar om brunnsborrning för att öka kännedomen kring detta.

Senaste nyheter

Relaterat