Den illegala gränshandeln med gamla bilbatterier

Problemet med stulna och smugglade bilbatterier är ett ökande problem i Sverige. Polisen gör fler och fler gripanden, och så sent som 3:e November blev ytterligare två unga litauiska män påkomna med 3 ton bilbatterier i Karlshamn.

Stockholmspolisen har under året kartlagt alla stoppade fall av bilbatterismuggling över gränsen. För tillfället har de ingripit vid tolv tillfällen, och beslagtagit omkring 1 300 batterier. Över 60 ton. Och dessa är bara lasterna de har stoppat.

Sveriges radio har pratat med polisen i ett repotage om den här typen av brottslighet.

Gamla uttjänta batterier införskaffas och stjäls över hela landet för att sedan köras i lastbilar över färjorna till Baltikum. Ofta fraktas de i nedtyngda mindre lastfordon, uppstaplade och gömda bakom travar av bildäck. När de kommer fram demonteras de så att tjuvarna kan sälja det bly som finns i batterierna.

De personer som gripits för dessa brott är unga män från litauen, ofta tidigare ostraffade. Polisen berättar att de får mellan 3000 och 4000 kronor för en last på 60 batterier, omkring 2.5 till 3 ton. En summa som är jämförbar med en låg månadslön i Litauen. Männen som grips är oftast underviktiga och undernärda, och polisen förklarar hur att de funnit spår som visar på att de sover bak i lastfordonen, mitt ibland gamla uttjänta, miljöfarliga, syraläckande bilbatterier. Batterier som, om de förvaras och kommer kontakt på fel sätt, kan få hela fordonet att sprängas i luften.

Polisen förklarar också att det här är en fråga om grov organiserad miljöbrottslighet. Hittills har de bara gripit fotfolk, de som är längst ner på näringskedjan. Men de misstänker att det finns människor i kulisserna som ligger bakom stölderna; de som rekryterar folk, organiserar avlastningspunkter och säljer vidare det utvunna blyet.

Batterierna blir stulna bland annat från återvinningsstationer, där personal berättar att tjuvarna är framme så fort de tittar bort. Batterier stjäls också ofta från bilverkstäder, där de ofta förvaras öppet och är mycket enkla för tjuvarna att stjäla. Detta är något som verkstäderna sällan anmäler, mycket för att de dels inte tror att polisen kan göra något åt det. Men även, tror polisen, att de rentav är nöjda med att inte behöver göra sig av med de gamla batterierna själva.

Misstankar finns även att batterier ofta blir stulna ur självtömmande batteridepåer, vilket skapar ett mörkertal av stölder som är omöjligt att uppskatta.

I Sverige arbetar både kommuner och företag för att ta hand om batterier och skadade fordon för att undivka miljöförstörelse. Läs mer om dessa här;

Rackstad

Batteriåtervinningen

Åtevinning Stockholm

Återvinning Göteborg

I vilken omfattning den här typen av organiserad batterismuggling har pågått vet inte polisen. Mycket på grund av att det inte förrän nyligen funnits något samarbete mellan miljöpolisen och gränspolisen. Många laster med batterier har släppts igenom helt enkelt för att gränspoliser inte har känt till att det var fråga om ett miljöbrott. Men för tillfället utbildas gränspolisen i detta för att i högre utsträckning kunna stoppa smugglingen.

Senaste nyheter

Relaterat