Delar av regeringens miljömål för 2020 är redan uppnådda och nu vill Sverige höja målen


Regeringen har flera miljömål med olika deadlines, men ett av de viktigaste är att minst hälften av Sveriges energiförbrukning ska vara förnybar innan 2020, och det målet nådde vi redan 2012. Detta betyder naturligtvis inte att vi är klara - vi kan fortfarande bli bättre. Vi har andra miljömål att ta itu med och ett som är minst lika viktigt växthusgas-utsläppet.

Det har aldrig varit så varmt på jorden, i modern tid, som nu – de senaste tio åren är de varmaste på 150 år. Detta beror på de växthusgaser som vi släpper ut i miljön genom förbränning av fossila bränslen – där olja och kol är de stora bovarna. Effekten av detta i Sverige kan bli förödande, med stigande vattennivåer och rubbade ekosystem. För att det inte ska skena iväg har forskare räknat ut att vi måste sänka utsläppen med 50% till 2050, och med nästan 100% till 2100. Sveriges del i detta är ett långsiktigt mål från regeringens sida vad gäller att vi inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. Ett tufft mål, men det är en så viktig fråga att vi måste ta krafttag för att lösa den.

Läs mer om målen: http://www.energimyndigheten.se/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/

Senaste nyheter

Relaterat