Dåligt städade toaletter i Svenska skolor blir allt vanligare

Bilden är tagen från Skoltoaletten i Almedalens Facebooksida.

VVS Forum rapporterar att Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd gällande städning i skolor och förskolor. De allmänna råden ska vara ett underlag för bedömningar inom den kommunala miljö- och hälsoskyddstillsynen på skolor och förskolor.

Råden är enligt Folkhälsomyndigheten ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i de aktuella lokalerna sköts på ett godtagbart sätt. De menar att brister i städning i skolor kan göra att barn med allergier får känningar av dessa och blir trötta.

Alla kommunala skolor och förskolor ska ha rutiner för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa. Dessa rutiner bör innefatta städningen, men även rengöring av utrustning och textilier, uppföljning och kontroll av genomförd städning samt hur agerandet vid misstanke om ohälsa ska vara. Städningen och hygienen ska även hållas i åtanke då skolverksamheten planeras genom att t.ex. utforma lokaler på ett sätt som motverkar att damm och smuts ansamlas.

I Folkhälsomyndighetens råd beskrivs bland annat städningens omfattning och där framgår att hygienutrymmen så som toaletter, skötrum och duschrum bör städas dagligen – en till flera gånger. Alla lokaler som används i stor utsträckning dagligen, t.ex. lekrum, klassrum, grupprum och korridorer ska även de städas dagligen och vid utbrott av smittsamma sjukdomar bör städningen utökas för att minska smittorisk. Dessa bestämmelser bör inte vara svåra att följa med dagens städutrustning och städmaskiner. Här kan du läsa mer om städmaskiner och miljökrav. Man kan även följa ärendet på deras Facebooksida här.

Senaste nyheter

Relaterat