Alkoholförsäljning på nätet synas av regeringen


Internethandeln är sedan länge etablerad och respekterad som en del av det svenska konsumtionssamhället. Specifika regler för e-handel finns, exempelvis ångerrätten i fjorton dagar, och de flesta större e-butiker sköter sig exemplariskt och får goda recensioner av nöjda kunder. Inom alkoholförsäljningen i e-butiker finns dock ett behov av förbättring, anser regeringens utredare Jörgen Hettne som nu föreslår skärpta regler för privatinförsel.

Efter domen i Rosengrenmålet 2007 finns möjligheten att sälja alkoholhaltiga drycker via e-handel i Sverige, en försäljning som ökat mängden alkoholreklam och alkoholrelaterade erbjudanden. Idag finns både vinklubbar och matkassar som erbjuder hemkörning av vin i samband med mathandlingen. Är detta lagligt? Svaret är nej, inte nödvändigtvis. Detaljhandelsmonopolet som Systembolaget innehar hotas av dessa nya alkoholförsäljare, och många av de regler som finns i alkohollagen kringgås.

Rosengrensmålets dom innebar inte automatiskt att det är fritt fram att sälja alkohol från utlandet till svenskar hur som helst, men så har många leverantörer valt att tolka domen och genom detta har en tveksam verksamhet utvecklats. Den kommersiella försäljningen av alkohol online är inte i enlighet med Systemets lagstadgade monopol och går emot den svenska alkoholpolitiken. Utredningen som har gjorts angående e-handel med alkohol föreslår som en del av lösningen därför att leverans av alkohol till privatpersoner enbart ska få ske under Systembolagets öppettider.

Skärpningen av alkoholregleringen har som syfte att se till att svensk alkoholpolitik följs även vid näthandel och att privata vinstintressen ska begränsas, inte att näthandeln av alkohol ska upphöra helt.

Bloggaren och vinkännaren Mikael Mölstad skriver att problemet med e-handeln inte är privatpersonerna som för hem alkohol själva utan den avancerade hemleveransen som gör att Systembolagets detaljhandelsmonopol hotas. Detta, menar han, är en debatt som aldrig kommer diskuteras politiskt då samtliga politiker är rörande överens om att alkoholskatten är någonting positivt, och att det är bekvämt för politiker att kunna motivera dessa skatter med den svenska folkhälsan. I hans mening är det Systembolaget som känner sig hotat av nya, enklare alternativ att köpa alkohol – och att det är av den anledningen utredningen genomförts, inte med kundernas bästa i främsta rummet. Magnus Lundin, tidigare VD för e-handeln Uttaget.se, tror att inte att en friare import av alkohol leder till en större ohälsa. Svenskar reser mer idag och vi är mer kunniga än förr. Vi efterfrågar produkter som ännu inte hittat till Sverige och detta gäller inte bara alkohol menar Magnus som arbetar med försäljning över internet.

Senaste nyheter

Relaterat